×

Uwaga

Dyrektywa EU o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z zasobów eBION.pl, zgadzasz się na umieszczanie tego rodzaju plików cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz dyrektywę o e-prywatności

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie, bez akceptacji ciasteczek serwis nie będzie działać poprawnie. Ta decyzja może zostać zmieniona.

Najważniejsze cechy produktu:

- poprzez Aneks eBION.pl lokator wyraża zgodę na ocenę jego osoby przez wynajmującego i trwałe zamieszczenie rekordu w bazie eBION.pl. Lokator, który wynajmuje lokal z zamiarem niewywiązania się z umowy najmu odmówi podpisania Aneksu!

- poprzez Aneks eBION.pl wynajmujący udziela pełnomocnictwa eBION.pl w zakresie dochodzenia roszczeń w sporach z lokatorem. eBION.pl zapewnia wsparcie prawne w obszarze sporów z lokatorem powyżej przedmiotowej kwoty sporu równej 500zł

- każdemu lokatorowi przysługuje ustawowe prawo do zapomnienia, czyli usunięcia wszelkich o nim informacji z systemu pod warunkiem braku w stosunku do niego jakichkolwiek roszczeń, w których eBION.pl jest albo pełnomocnikiem albo wierzycielem. Wobec powyższego prawo do zapomnienia mają wszyscy lokatorzy dla których w Raporcie brak jest oceny negatywnej

- Aneks posiada unikalny numer i może być zastosowany do aneksowania wyłącznie jednej umowy (niedopuszczalne jest stosowanie kopii, kopiowanie Aneksów w celu zawierania większej niż jedna ilości umów podlega wykroczeniu z Art. 270 Kodeksu Karnego, § 1)

- Aneks musi zostać podpisany do 3 miesięcy od momentu jego wygenerowania. Po tym okresie system identyfikuje taki dokument jako przeterminowany (jeśli dokument został podpisany przed upływem 3 miesięcy jest ciągle ważny, jeśli nie został podpisany wówczas traci ważność i nie może zostać wykorzystany w celu aneksowania umowy)

- status Aneksu może i powinien być zweryfikowany przez lokatora (poprzez weryfikację online po unikalnym numerze dokumentu)

Dla wynajmujących