×

Uwaga

Dyrektywa EU o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z zasobów eBION.pl, zgadzasz się na umieszczanie tego rodzaju plików cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz dyrektywę o e-prywatności

Zobacz dokumenty GDPR

Odrzuciłeś pliki cookie, bez akceptacji ciasteczek serwis nie będzie działać poprawnie. Ta decyzja może zostać zmieniona.

W procesie tworzenia Platformy i produktów mierzyliśmy w prostotę stosowanych rozwiązań. Ocena najmu nie może zająć Wynajmującemu 15 minut, nie może byś skomplikowana. Założyliśmy, że Wynajmujący będzie w stanie ją przeprowadzić w ciągu 3 minut odpowiadając na 5 poniższych pytań:

1. Czy Lokator uregulował wszelkie zobowiązania finansowe (czynsze, opłaty za media, niedopłatę przy rozliczeniu kaucji, inne jeśli dotyczy)? Oceniany Lokator otrzymuje 20 pkt za odpowiedź pozytywną i 0 za negatywną

2. Czy Lokator uiszczał opłaty w terminie? Oceniany Lokator otrzymuje 20 pkt za odpowiedź pozytywną i 0 za negatywną

3. Czy lokator zwrócił mieszkanie w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego jego użytkowania? Oceniany Lokator otrzymuje 20 pkt za odpowiedź pozytywną i 0 za negatywną

4. Czy lokator przestrzegał zasad współżycia społecznego? Oceniany Lokator otrzymuje 10 pkt za odpowiedź pozytywną i 0 za negatywną

5. W skali od 0 do 10 na ile poleciłbyś lokatora innej osobie. Oceniany Lokator otrzymuje maksymalnie 10 pkt.

Ocena cząstkowa (dla każdego najmu) wystawiana jest w oparciu o sumaryczną ilość otrzymanych punktów.

Ocena zbiorcza zamieszczana w Raporcie eBION.pl jest średnią z ocen cząstkowych i raportowana jest następująco:

- Zdecydowanie nie polecany, średnia 0 - 2 pkt, jedna gwiazdka

- Nie polecany, średnia 3 - 33 pkt, dwie gwiazdki 

- Neutralny, średnia 34 - 54 pkt oraz brak cząstkowej oceny negatywnej (0-33 pkt), trzy gwiazdki . Jeśli warunek punktowy jest spełniony ale pojawiła się przynajmniej jedna ocena cząstkowa negatywna (0-33 pkt) żadne inne oceny nie są brane pod uwagę a ocena Raportowana liczona jest jako średnia z ocen negatywnych. Powyższe skutkowało będzie lub .

- Polecany, średnia 55 - 77 pkt oraz brak cząstkowej oceny negatywnej (0-33 pkt), cztery gwiazdki . Jeśli warunek punktowy jest spełniony ale jedna ocena cząstkowa jest negatywna, wówczas Ocena zbiorcza obniżana jest do poziomu oceny neutralnej. W przypadku wystąpienia przynajmniej dwóch ocen cząstkowych negatywnych (0-33 pkt) żadne inne oceny nie są brane pod uwagę a ocena Raportowana liczona jest jako średnia z tych ocen. Powyższe skutkowało będzie lub .

- Super Lokator, średnia 78 - 80 pkt oraz brak oceny negatywnej lub neutralnej, pięć gwiazdek . Jeśli warunek punktowy jest spełniony ale jedna ocena cząstkowa jest negatywna, wówczas Ocena zbiorcza obniżana jest do poziomu oceny neutralnej. W przypadku wystąpienia przynajmniej dwóch ocen cząstkowych negatywnych (0-33 pkt) żadne inne oceny nie są brane pod uwagę a ocena Raportowana liczona jest jako średnia z tych ocen. Powyższe skutkowało będzie negatywną oceną końcową, lub . Jeśli warunek punktowy jest spełniony ale przynajmniej jedna ocena cząstkowa jest neutralna (przy braku ocen negatywnych), wówczas Ocena zbiorcza obniżana jest do poziomu oceny Polecany.

Powyższe pytania poprzedzone są pytaniem pomocniczym, gdzie pytamy czy umowa najmu w oparciu o której aneks dokonywana jest ocena została zakończona. W większości przypadków Wynajmujący dokonuje oceny po wygaśnięciu umowy najmu, jednak eBION.pl w wyjątkowych przypadkach dopuszcza ocenę jeszcze w trakcie trwania umowy. W rzadkich przypadkach, na skutek działania Lokatora, umowa nie może być skutecznie wypowiedziana i tylko w takich przypadkach system dopuszcza wystawienie oceny w trakcie jej trwania. Lokator zostanie oceniony na 0 pkt jednakże taka ocena będzie wymagała po pierwsze podania przez Wynajmującego powodu dla którego dokonuje on oceny jeszcze w trakcie trwania umowy najmu, po drugie będzie wymagała akceptacji administratora systemu.

Należy pamiętać, że system dopuszcza zmianę oceny cząstkowej z negatywnej na neutralną, żadnej innej nie dopuszcza i każda inna raz wystawiona jest oceną ostateczną. Wynajmujący może zmienić ocenę z negatywnej na neutralną po zaspokojeniu przez Lokatora wszelkich niezaspokojonych roszczeń.

Podsumowując: płać na czas, dbaj jak o swoje, szanuj sąsiadów